แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

‎ซูเปอร์บั๊กทั้ง 3 นี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์มากที่สุด‎

ซูเปอร์บั๊กทั้ง 3 นี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์มากที่สุด‎

‎ภาพนี้แสดงให้เห็นแบคทีเรีย Klebsiella pneumoniae (CRKP) ที่ทนต่อคาร์บาพีเนมรูปแท่งสองสีมัสตาร์ดที่มีปฏิสัมพันธ์กับเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์สีเขียว‎‎ ‎‎(เครดิตภาพ: สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (NIAID))‎ ‎องค์การอนามัยโลกกําลังออกคําเตือนเกี่ยวกับกลุ่มแบคทีเรียร้ายแรง: เมื่อเร็ว ๆ นี้ WHO ‎‎ได้เปิดตัว รายการ‎‎”เชื้อโรคลําดับความสําคัญ”...

Continue reading...